Blogger news

like my art

banner

środa, 22 października 2014

Firmowe zakupy bez faktur

Kilka ważnych kwestii dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących otworzyć. Przepisy są często niejasne, dlatego warto przeczytać.




Wszyscy przedsiębiorcy znają tą zasadę: każdy zakup powinien być udokumentowany fakturą. Jak od każdej zasady, tak i od tej – są wyjątki. Oto  6 przypadków, kiedy przedsiębiorca może pominąć w swojej dokumentacji zakupów (księdze podatkowej) faktury.
Paragon – tylko niektóre rodzaje kosztów

Paragon – tylko niektóre rodzaje kosztów

Przepisy o prowadzeniu księgi podatkowej wyraźnie nakazują, aby dokumentować zakupy fakturami. Przepisy te dopuszczają wpisywanie zakupów na podstawie paragonu wyłącznie w przypadku wydatków na:

  • materiały pomocnicze,
  • środki czystości i bhp oraz materiały biurowe.
     

Oznacza to, że ujęcie w księdze podatkowej zakupów takich jak towary handlowe, czy podstawowe materiały do produkcji na podstawie jedynie paragonu jest z mocy przepisów niedopuszczalne.

 

Ważne! Zakupy na paragon a VAT

Nawet jeżeli przepisy dopuszczają możliwość dokumentowania zakupów paragonami, to należy pamiętać, że jest to niekorzystne podatkowo dla tych przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT. Wynika to z faktu, że jednym z najważniejszych warunków prawa do odliczenia VAT jest posiadanie faktury.

Ponadto, kwota podatku VAT z paragonu nie może być zaliczona do kosztów. Zakaz ten dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca mógłby odliczyć ten VAT, dysponując fakturą.

 

Paragon, który jest fakturą

Warto zwrócić uwagę na ciekawy, niedawno wprowadzony do przepisów, a niezwykle rzadko stosowany w praktyce rodzaj dokumentu. Otóż w przypadku zakupów na kwotę nieprzekraczającą 450zł (brutto), kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy, aby umieścił na paragonie numer NIP nabywcy (oczywiście w formie nadruku przez kasę fiskalną, a nie przez dopisanie długopisem). Taki paragon jest jednocześnie fakturą, co oznacza, że nie ma konieczności zastępowania go „właściwą” fakturą.

Kwity i bilety, które są fakturami

Przedsiębiorcy powinni pamiętać również o takich rodzajach dokumentów, które według przepisów uznaje się za faktury. Są to:

  • kwity na przejazdy autostradami, zawierające kwotę podatku VAT,
  • bilety na przejazdy jednorazowe, na odległość co najmniej 50km, różnymi środkami transportu (pociąg, autobus, samolot).

     

Zakupy od osób prywatnych

Chociaż zazwyczaj przedsiębiorcy robią zakupy „firmowe” u kontrahentów – przedsiębiorców, może przydarzyć się również zakup od osoby prywatnej, która nie może nam wystawić ani faktury, ani paragonu fiskalnego. Fakturę należy w tej sytuacji zastąpić umową, która będzie zawierała opis przedmiotu umowy, cenę, datę oraz podpisy stron umowy.

 

Rachunki z firm zagranicznych

Przepisy o prowadzeniu księgi podatkowej wskazują, że obowiązek dokumentowania zakupów fakturami dotyczy również zakupów zagranicznych, a jedynie zakupy paliwa i olejów zagranicą mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Niestety tu nasze rozporządzenie rozmija się z praktyką gospodarczą. Nierzadko nie mamy możliwości uzyskania faktury od dostawców zagranicznych, ze względu na obowiązujące u nich przepisy. Fiskus powinien uznać w takich sytuacjach wpisanie wydatku do księgi na podstawie jakiegokolwiek dokumentu (kwitu, rachunku), który potwierdza poniesienie wydatku.

 
UWAGA!

Każdorazowo, gdy dokument zakupu nie zawiera szczegółowych danych nabywcy, powinniśmy go – jako kupujący - o te dane uzupełnić, np. przybijając pieczęć firmową na odwrocie dokumentu.

 

Dowody wewnętrzne

Ostatni przypadek wcale nie należy do najrzadszych: przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów również takie wydatki na zakupy, na które sporządzają dowody wewnętrzne. Najczęściej dotyczy to przypadków częściowego ujmowania w księdze kosztów prowadzenia działalności w mieszkaniu. Warunkiem ujęcia takiego dowodu wewnętrznego w kosztach jest posiadanie źródłowych rachunków za wynajem, prąd czy inne media.

Dowodami wewnętrznymi można dokumentować również wydatki na zakupy produktów roślinnych i zwierzęcych bezpośrednio od producentów, czy niektórych surowców roślinnych, odpadów od osób prywatnych.



Autor:
Artykuł przygotowany przez ekspertów współtworzących oprogramowanie z linii Streamsoft PCBiznes.


Brak komentarzy:

Reklamuj się

Witajcie w autorskiej galerii Moniki Kowalczyk. Pasjonatki rękodzieła z Radomia. Dlaczego warto polubić moją stronę? Po pierwsze: Bo jestem niesamowicie pozytywnie zakręconą osobą. A po drugie: Bo drugiego takiego łobuza, pasjonatki, zaklętej czarownicy ;) nie ma!!!!